Kam

CILJ

Pomagati družinam, ki živijo z avtizmom, da bi živele srečno ter jim nuditi vsebinsko, organizacijsko in finančno pomoč pri obravnavanju avtizma.

STRATEGIJA

Družbo seznanjati s Son-Rise Programom® – najboljšo terapijo za obravnavo avtizma.

Staršem otrok z avtizmom približati Son-Rise Program®.

VIZIJA

Ozaveščena družba, ki avtizem razume.

Družba, ki ljudi z avtizmom sprejema, jih ne presoja in ne obsoja.

Družba, ki otroke z avtizmom obravnava po načelih Son-Rise Program® metode.