Na OŠ Globoko prvi dislocirani oddelek za otroke z avtizmom v Sloveniji

1.9.2020 se na OŠ Globoko odpira prvi dislocirani oddelek v Sloveniji za šolanje otrok z avtizmom, kjer se bodo otroci lahko šolali v domačem okolju, v posebnem programu enakovrednega izobrazbenega standarda. Program bo izvajal Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. Pred tem je bila edina možnost šolanje v enem od centrov v Ljubljani, Mariboru ali Portorožu, zaradi česar so bili že šest let stari otroci prisiljeni med tednom bivati v tujem okolju.

Novi program na OŠ Globoko je uveden kot odgovor na problematiko izobraževanja otrok z avtizmom, ki učno zmorejo program redne osnovne šole, jih pa primanjkljaji na področju prilagoditvenih in komunikacijskih spretnosti ovirajo pri vsakodnevnem življenju in delu v šoli. Pri obnovi in prilagoditvi prostora-učilnice je na pomoč prijazno priskočila Občina Brežice. Rotary klub Čatež pa je zbral sredstva za posebne pripomočke (blazine, mehka klopca, pregradna stena, svetlobna vlakna, manjši pripomočki za stimulacijo čutil skozi učenje in igro), ki jih otroci potrebujejo zaradi specifičnih senzornih težav.

Iz sredstev zbranih s Kolesi sreče je bilo za posebne pripomočke prispevanih 1.447 EUR, kar je pokrilo skoraj polovico potrebnih sredstev. Predsednik Društva Sonshine, Primož Mihelič, si je na povabilo OŠ Globoko, z veseljem ogledal učilnico, kjer se sedaj že izvaja program za otroke z avtizmom.