Društvo Sonshine

Poslanstvo Društva Sonshine je ozaveščanje družbe na temo avtizma, širjenje prepričanja, da je avtizem lahko darilo, da avtizem ni nujno vseživljenjski in da lažno upanje ne obstaja.

sonshine