O društvu

POSLANSTVO

Ozaveščanje družbe na temo avtizma, širjenje prepričanja, da je avtizem lahko darilo, da motnja avtističnega spektra ni nujno vseživljenjska in da lažno upanje ne obstaja.

KAJ DELAMO

Informiramo

Ozaveščamo

Povezujemo

Izobražujemo

Bodrimo

Pomagamo.