Status društva v javnem interesu

30.10.2017 je Ministrstvo za zdravje Društvu Sonshine – Evropski center za obravnavo avtizma, podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. V letu 2018 je bila odločba objavljena tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.